top of page

|     LUXURY   BRAND

|     TVORBA     NA MIERU

CUSTOMIZED CREATING

DVA KRÁT KLIKNITE PRE PRIBLÍŽENIE / DOUBLE CLICK TO ZOOM

 

 

PLUMNA MIERU

 

 

 

 

 

 

 

BY

   |           YOU CAN FIND US IN CHATEAU D´AX

 

PICTURES PLUM CAN BE VIEWED AND PURCHASED FOR EVEN IN SHOWROOM CHATEAU D´AX IN A T R I U M, BRATISLAVA.

S P O K O J N O S Ť   N A   M I E R U

 

PRIPOJTE SA K MNOHÝM SPOKOJNÝM ZÁKAZNÍKOM A VYUŽITE PONUKU PRE VÁS A VÁŠ INTERIÉR. AK CHCETE „UŠIŤ OBRAZ NA MIERU“ ALEBO MÁTE INDIVIDUÁLNE POŽIADAVKY OHĽADNE FAREBNÉHO LADENIA, ČI VEĽKOSTI FORMÁTU, KONTAKTUJTE MA A SPOLU SI DOHODNEME POSTUP PRE MAĽBU ORIGINÁLNEHO ABSTRAKTNÉHO DIELA NA MIERU.

 

D I E L O

 

VÝTVARNÉ DIELO JE SVOJIM CHARAKTEROM, ČI UŽ JE TO ŠTRUKTÚRA, FAREBNÉ LADENIE ALEBO KOMPOZÍCIA DOMINANTNÝM PRVKOM A PRETO SI VYŽADUJE JEHO CITLIVÉ ZLADENIE S INTERIÉROM TAK, ABY SA ŽIADNE ELEMENTY OBRAZU NEBILI S OKOLITÝMI PRVKAMI V PRIESTORE.

 

D I Z A J N

 

PRETO SA PRI TVORBE OBRAZU NA MIERU POZERÁM  NA VÁŠ INTERIÉR NIELEN OČAMI UMELCA, ALE AJ OČAMI (ART)DIZAJNÉRA. POUŽITÝ ŠTÝL A  FARBY OBRAZU TAK BUDÚ V SYMBIÓZE S VÁŠIM INTERIÉROM, ČO ZNAMENÁ, ŽE OBRAZ BUDE PÔSOBIŤ V PRIESTORE CELISTVO A NIE RUŠIVO.

 

N E Z Á V Ä Z N E

 

KEĎ SA ROZHODNETE OSLOVIŤ MA, UVÍTAM FOTOGRAFIU ALEBO VIZUALIZÁCIU VÁŠHO INTERIÉRU. PRÍPADNE VÁS PO DOHODE NAVŠTÍVIM PRIAMO U VÁS A  S RADOSŤOU VÁM PORADÍM, ODPORUČÍM A NÁSLEDNE ZREALIZUJEM TO NAJVHODNEJŠIE RIEŠENIE, A TO VŠETKO NEZÁVÄZNE. NAKOĽKO IDE O UMENIE, KTORÉ SA VÁM ZÁROVEŇ MUSÍ PÁČIT A VYVOLAŤ EMÓCIE, PRETO JE TVORBA NA MIERU PRE VÁS AKO OBJEDNÁVATEĽA NEZÁVÄZNÁ, V PRÍPADE ŽE SI OBRAZ NEPREBERIETE NEHROZIA VÁM ŽIADNE SANKCIE A MY OBRAZ ZARADÍME DO NAŠEJ VEREJNEJ PONUKY.

P  L  U  M

G A L L E R Y

ART

L U X U R Y

DESIGN

           |     P L U M   VÍZIA :      AUTOR & ART-DESIGNOVÁ ZNAČKA

 

OD ROKU 2010 POD PSEUDONYMOM PLUM TVORÍM A PONÚKAM POCIT EXKLUZIVITY PROSTREDNÍCTVOM ORGINÁLNYCH VÝTVARNÝCH DIEL DOMA AJ V ZAHRANIČÍ

 

VÍZIOU PLUM AKO ART-DESIGNOVEJ ZNAČKY JE DOTVORENIE ATMOSFÉRY MODERNÉHO INTERIÉRU O ZÁŽITOK Z UMENIA, KTORÉHO ESTETICKÁ HODNOTA VDÝCHNE PRIESTORU DUŠU A POZDVIHNE JEHO ÚROVEŇ

 

PLUM VKLADÁ CIT, TALENT A EMÓCIE DO VYVÁŽENEJ KOMPOZÍCIE, KTORÁ UPOKOJÍ, POVZBUDÍ, MIESTAMI PROVOKUJE, JE KONKRÉTNA, AJ KEĎ JE PODANÁ ABSTRAKTNE A TAK OTVÁRA NOVÉ OBZORY PREDSTAVIVOSTI A FANTÁZII BEZ LIMITOV

 

PLUM

I  PLUM VISION: AUTHOR & ART DESIGN BRAND

 

SINCE 2010, UNDER THE PSEUDONYM PLUM I MAKE AND OFFER A FEELING OF EXCLUSIVITY BY ORIGINAL ARTWORKS AND HERE AS WELL ABROAD.

 

VISION OF PLUM AS ART-DESIGNERS BRAND IS COMPLETING THE ATMOSPHERE OF THE MODERN INTERIOR WITH THE EXPERIENCE OF ART THAT AESTHETIC VALUE WILL BREATH THE SOUL TO YOUR SPACE AND LIFT UP ITS LEVEL.

 

PLUM INSERTS FEELINGS, TALENT AND EMOTIONS INTO A BALANCED COMPOSITION THAT SOOTHES, ENCOURAGES, SOMETIMES PROVOKES, IT SI CONCRETE, EVEN IF IS SUBMITTED ABSTRACTLY AND OPENS UP  NEW HORIZONS OF IMAGINATION AND FANTASY WITHOUT LIMITS

 

PLUM

 

|     NÁJDETE  NÁS  AJ  V  DOME  NÁBYTKU  ATRIUM

OBRAZY PLUM SÚ K NAHLIADNUTIU A ZAKÚPENIA AJ V SHOWROOME CHATEAU D´AX V DOME NÁBYTKU A T R I U M, BRATISLAVA.

I  CUSTOMIZED CREATING

 

JOIN MANY SATISFIED CUSTOMERS AND TAKE ADVANTEGE OF OFFER FOR YOU AND YOUR INTERIOR. IF YOU WANT "TAILOR MADE PAINTINGS" OR HAVE INDIVIDUAL REQUIREMENTS REGARDING COLOR SCHEME OR SIZE, PLEASE CONTACT ME AND TOGETHER WE AGREE THE PROCEDURE OF THE ORIGINAL ABSTRACT PAINTING. ALSO WE MAY ARRANGE A MEETING DIRECTLY AT YOUR PREMISSES TO FIND THE BEST SOLUTION FOR YOU AND YOUR INTERIOR.

HOME                               CATALOQUE                                 CUSTOMIZED CREATING                        ART-ADVISORY                          WEB-ART-DESIGN                           AUTHOR &  GALLERY                          NEWS                      CONTACT
bottom of page