top of page
originálne obrazy
originálne obrazy

press to zoom

press to zoom

press to zoom
originálne obrazy
originálne obrazy

press to zoom
1/12

|     LUXURY   BRAND

|     VITAJTE V NAŠEJ KAMENNEJ GALÉRII

WELCOME IN OUR BRICK GALLERY

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

PRE ZÁUJEMCOV A OBCHODNÝCH PARTNEROV JE MOŽNÉ DOHODNÚŤ SI NÁVŠTEVU NAŠEJ SÚKROMNEJ GALÉRIE A TO TELEFONICKY ALEBO MAILOM

 

        FOR THOSE INTERESTED AND BUSINESS PARTNERS A VISIT OF OUR PRIVATE GALLERY BY A TELEPHONE CALL OR BY E-MAIL CAN BE ARRANGED

BY

P  L  U  M

G A L L E R Y

ART

L U X U R Y

DESIGN

           |     P L U M:      AUTOR & ART-DESIGNOVÁ ZNAČKA

 

OD ROKU 2010 POD PSEUDONYMOM PLUM TVORÍM A PONÚKAM POCIT EXKLUZIVITY PROSTREDNÍCTVOM ORGINÁLNYCH VÝTVARNÝCH DIEL DOMA AJ V ZAHRANIČÍ

 

VÍZIOU PLUM AKO ART-DESIGNOVEJ ZNAČKY JE DOTVORENIE ATMOSFÉRY MODERNÉHO INTERIÉRU O ZÁŽITOK Z UMENIA, KTORÉHO ESTETICKÁ HODNOTA VDÝCHNE PRIESTORU DUŠU A POZDVIHNE JEHO ÚROVEŇ

 

PLUM VKLADÁ CIT, TALENT A EMÓCIE DO VYVÁŽENEJ KOMPOZÍCIE, KTORÁ UPOKOJÍ, POVZBUDÍ, MIESTAMI PROVOKUJE, JE KONKRÉTNA, AJ KEĎ JE PODANÁ ABSTRAKTNE A TAK OTVÁRA NOVÉ OBZORY PREDSTAVIVOSTI A FANTÁZII BEZ LIMITOV

I  AUTHOR & ART DESIGN BRAND

 

SINCE 2010, UNDER THE PSEUDONYM PLUM I MAKE AND OFFER A FEELING OF EXCLUSIVITY BY ORIGINAL ARTWORKS HERE AS WELL ABROAD.

 

VISION OF PLUM AS ART-DESIGNERS BRAND IS COMPLETING THE ATMOSPHERE OF THE MODERN INTERIOR WITH THE EXPERIENCE OF ART THAT AESTHETIC VALUE WILL BREATH THE SOUL TO YOUR SPACE AND LIFT UP ITS LEVEL.

 

PLUM INSERTS FEELINGS, TALENT AND EMOTIONS INTO A BALANCED COMPOSITION THAT SOOTHES, ENCOURAGES, SOMETIMES PROVOKES, IT SI CONCRETE, EVEN IF IS SUBMITTED ABSTRACTLY AND OPENS UP  NEW HORIZONS OF IMAGINATION AND FANTASY WITHOUT LIMITS

DVA KRÁT KLIKNITE PRE PRIBLÍŽENIE / DOUBLE CLICK TO ZOOM

 

 

PLUMGALÉRIA

 

 

 

 

 

 

 

 |     NÁJDETE  NÁS  AJ  V  DOME  NÁBYTKU  

  A T R I U M   CHATEAU D´AX

 

OBRAZY PLUM SÚ K NAHLIADNUTIU A ZAKÚPENIA AJ V SHOWROOME CHATEAU D´AX V DOME NÁBYTKU A T R I U M BRATISLAVA.

          YOU CAN FIND US IN  A T R I U M  CHATEAU D´AX

 

PICTURES PLUM CAN BE VIEWED AND PURCHASED FOR EVEN IN SHOWROOM CHATEAU D´AX IN  A T R I U M  BRATISLAVA.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4
HOME                               CATALOQUE                                 CUSTOMIZED CREATING                        ART-ADVISORY                          WEB-ART-DESIGN                           AUTHOR &  GALLERY                          NEWS                      CONTACT
bottom of page