top of page

|     PLUM ORIGINAL

|     LUXURY   BRAND

|       SOLEIL

 

 

100 x 80 CM

ABSTRACT

ECOACRYL

2014

DVA KRÁT KLIKNITE PRE PRIBLÍŽENIE / DOUBLE CLICK TO ZOOM

 

BY

P  L  U  M

G A L L E R Y

DESIGN

L U X U R Y

ART

 

|     PLUM: NOVÝ ROZMER UMENIA DO VÁŠHO INTERIÉRU

 

VÝTVARNÉ DIELO JE PODPÍSANÉ AUTOROM A JEHO SÚČASŤOU JE CERTIFIKÁT ORIGINALITY, KTORÝ POZVRDZUJE, ŽE DIELO JE VYHOTOVENÉ RUČNE AUTOROM V JEDINOM ORIGINÁLI. NA DIELO SA VZŤAHUJÚ AUTORSKÉ PRÁVA V ZMYSLE PLATNEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY

 

 

        | PLUM: THE NEW SCOPE OF ART INTO YOUR INTERIOR

 

THE ART WORK IS SIGNED BY THE AUTHOR AND IS ACCOMPANIED BY THE CERTIFICATE OF ORGINALITY THAT SHOWS THE ART WORK IS HAND MADE BY THE AUTHOR IN A SINGLE ORIGINAL AND IS SUBJECT TO A COPYRIGHT IN ACCORDANCE WITH APLICABLE LEGISLATION

EN

 

PRE INFO O   C E N E   OBRAZU PROSÍM VYPLŇTE A ODOŠLITE TENTO FORMULÁR

FOR PRICE INFORMATION PLEASE FILL IN AND SUBMIT THIS FORM

 

[1] NAPÍŠTE "A" AK SÚHLASÍTE ALEBO "N" AK NESÚHLASÍTE SO SPRACOVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV VÝLUČNE NA ÚČELY NAŠEJ KOMUNIKÁCIE A AK SI V BUDÚCNOSTI OBRAZ OBJEDNÁTE, AJ NA ÚČELY SPRACOVANIA OBJEDNÁVKY

TYPE "Y" IF YOU AGREE OR "N" IF YOU DISAGREE WITH YOUR PERSONAL DATA PROCESSING ONLY FOR OUR COMMUNICATION AND IN CASE YOUR FUTURE ORDER FOR ITS PROCESSING AS WELL

Thanks! Message sent.

HOME                               CATALOQUE                                 CUSTOMIZED CREATING                        ART-ADVISORY                          WEB-ART-DESIGN                           AUTHOR &  GALLERY                          NEWS                      CONTACT
bottom of page