top of page

Originálny obraz ako úžitkové umenie

AUTOR: PLUM

Plum sa snaží vo svojej tvorbe čo najúčelnejšie prepojiť esteticko-umeleckú ale aj funkčno-dizajnovú stránku, kladiacu dôraz na aktuálne svetové trendy v dizajne.

Na základe tvorby ktorú vytváram a ponúkam sa snažím hlavne poukázať na aspekt klientskej spokojnosti, aby obrazy boli všeobecne páčiacim sa umením, t.j. priniesli pozitívny umelecký a estetický zážitok. Tvorba Plum má za úlohu postaviť umenie do pozície úžitkového dizajnového predmetu, ktorý má v sebe niesť predovšetkým krásu, ktorej objavenie je spojené s abstraktným myslením, hodnotou, predstavou (ideou), praktickosťou a teda využiteľnosťou v priestore. Umenie a jeho praktické postavenie má v sebe veľký potenciál, pretože má schopnosť aktivizovať k vnímaniu atmosféry diela v priestore a to nie len videním, ale aj tým čo jednotlivý obraz vyžaruje, teda cítením.

Čo znamená pre Vás umenie, ako Vás môže obohatiť to, ak sa každý deň nebudete pozerať na biele prázdne a nudné steny...?

Ja ako umelec chcem preto poukázať na to, aby sme steny nepovažovali len za stavebný prvok potrebný na oddelenie priestoru, ale uvedomili s,i aké je dôležité neklásť medze svojej fantázii, kreativite a originality v priestore...

Plum

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
HOME                               CATALOQUE                                 CUSTOMIZED CREATING                        ART-ADVISORY                          WEB-ART-DESIGN                           AUTHOR &  GALLERY                          NEWS                      CONTACT
bottom of page