top of page

Ako správne skombinovať obraz s interiérom

AUTOR: PLUM

Ak chceme správne skombinovať obraz s naším interiérom, je potrebné vedieť priestor optimálne posúdiť aj z hľadiska priestorovej kompozície. Správne umiestnenie umenia - originálneho obrazu do interiéru dosiahneme optimálne zvolenými kombináciami doplnkov. Keďže každý obraz je svojím charakterom, čím sa myslí jeho štruktúra, farebné ladenie, kompozícia a pod., v určitom zmysle dominantným prvkom, je žiaduce aj ostatné prvky citlivo zladiť s interiérom tak, aby sa žiadne elementy daného obrazu nebili s týmito okolitými použitými farebnými prvkami v priestore. Obrazom sa tak snažíme zladiť interiér tzv. tón v tóne, čo znamená, že jeho farebné ladenie splýva s použitými farbami v interiéri a v konečnom dôsledku pôsobí tento interiér s daným obrazom celistvo a nie rušivo.

Sú ale aj časté prípady, kedy pri samotnom umiestnení originálneho obrazu do interiéru nám aj sám priestor napovie, aký obraz si pýta. Keďže dnešným moderným trendom sú hlavne jednoduché, čisté, priam až strohé línie priestoru, často v bielom prevedení, do takéhoto priestoru umiestňujeme obrazy s ľubovoľným farebným akcentom, najčastejšie v sýtych, živých farbách. Tie sa postarajú o čistú dominanciu obrazu v interiéri. V takomto prípade sa teda neriadime tým, či nám obraz ladí v interiéri, pretože náš interiér nedisponuje farbami. Tomuto prípadu hovoríme, že obrazom, či už je to jeho farbou, alebo samotnou štruktúrou, ktorá môže byť aj expresívnejšia, interiér tzv. „rozbijeme“, samozrejme v pozitívnom zmysle.

Plum

Tags:

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
HOME                               CATALOQUE                                 CUSTOMIZED CREATING                        ART-ADVISORY                          WEB-ART-DESIGN                           AUTHOR &  GALLERY                          NEWS                      CONTACT
bottom of page