top of page

Originálny obraz Pulse

AUTOR: PLUM

Stena tvorí rámec celého obrazu, ktorého pozadie má byť čo najpokojnejšie. Pre dynamický obraz, aký je napríklad náš Pulse, je najideálnejšia biela neutrálna stena, ktorá zvýrazňuje jeho farebné ladenie a expresívnu štruktúru. Kombinácia bielej steny a tohto typu obrazu zaručí, že každodenný pohľad naň Vás určite neomrzí. Obraz Pulse zvýrazňuje tep srdca, dynamiku, rytmus a frekvenciu, ktorú zobrazuje jeho nepredvídateľná a nepravidelná štruktúra, ktorá sa prejavuje aj v jeho širokej škále farieb, ktorými disponuje.

Plum

Tags:

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
HOME                               CATALOQUE                                 CUSTOMIZED CREATING                        ART-ADVISORY                          WEB-ART-DESIGN                           AUTHOR &  GALLERY                          NEWS                      CONTACT
bottom of page