top of page

|     TVORBA A PREDAJ ORIGINÁLNYCH DIZAJNOVÝCH OBRAZOV

 

 

EST.   2 0 1 0

FOLLOW US ON    INSTAGRAM

CREATION AND SALE OF ORIGINAL DESIGN PAINTINGS

  • Instagram

 

|     PLUM: NOVÝ ROZMER UMENIA DO VÁŠHO INTERIÉRU

 

ART-DESIGNOVÁ ZNAČKA, KTORÁ JE UNIKÁTNOU SYMBIÓZOU UMENIA A MODERNÉHO DESIGNU, KTOREJ FILOZOFIOU JE PONÚKNUŤ POCIT EXKLUZIVITY PROSTREDNÍCTVOM ORIGINÁLNYCH DIEL, KTORÉ DOTVORIA ATMOSFÉRU A ZÁKLADNÚ FUNKCIU KAŽDÉHO MODERNÉHO INTERIÉRU O ZÁŽITOK Z UMENIA.

        |                PLUM: THE NEW ART INTO YOUR INTERIOR

 

ART-DESIGNER BRAND THAT IS UNIQUE SYMBIOSIS OF ART AND MODERN DESIGN THAT PHILOSOPHY IS TO OFFER A FEELING OF EXCLUSIVITY WITH ORGINAL PAINTINGS, WHICH WILL COMPLETE THE ATMOSPHERE AND FUNCTIONAND FOUNDATION OF EVERY MODERN ABOUT EXPERIENCE OF ART.

 

|     P L U M      v      DUBAJI    :EMIRATES HILLS VILLA DUBAI

 

SO SÚHLASOM NÁŠHO PARTNERA NIKKI B SIGNATURE INTERIORS (WWW.NIKKIBINTERIORS.COM) ZVEREJŇUJEME UMIESTNENIE OBRAZU "COLONIAL" V REALIZÁCII REZIDENCIE EMIRATES HILLS VILLA DUBAI, KTORÚ USKUTOČNIL ŠIKOVNÝ TÍM DIZAJNÉROV NIKKI B SIGNATURE INTERIORS. 

                  PLUM IN DUBAI: EMIRATES HILLS VILLA DUBAI

 

WITH THE APPROVAL OF OUR PARTNER NIKKI B SIGNATURE INTERIORS (WWW.NIKKIBINTERIORS.COM) WE DISCLOSE THE PLACEMENT OF THE ARTWORK "COLONIAL" IN THE IMPLEMENTATION OF THE INTERIOR IN RESIDENCE EMIRATES HILLS VILLA DUBAI, CONDUCTED BY CLEVER DESIGN TEAM OF NIKKI B SIGNATURE INTERIORS - BRABBU.

|     TVORBA    NA MIERU 

 

 

PRIPOJTE SA K MNOHÝM SPOKOJNÝM ZÁKAZNÍKOM A VYUŽITE PONUKU PRE VÁS A VÁŠ INTERIÉR. AK CHCETE „UŠIŤ OBRAZ NA MIERU“ ALEBO MÁTE INDIVIDUÁLNE POŽIADAVKY OHĽADNE FAREBNÉHO LADENIA, ČI VEĽKOSTI FORMÁTU, KONTAKTUJTE MA A SPOLU SI DOHODNEME POSTUP PRE MAĽBU ORIGINÁLNEHO ABSTRAKTNÉHO DIELA NA MIERU.

        |          CUSTOMIZED CREATING

 

JOIN MANY SATISFIED CUSTOMERS AND TAKE ADVANTEGE OF OFFER FOR YOU AND YOUR INTERIOR. IF YOU WANT "TAILOR MADE PAINTINGS" OR HAVE INDIVIDUAL REQUIREMENTS REGARDING COLOR SCHEME OR SIZE, PLEASE CONTACT ME AND TOGETHER WE AGREE THE PROCEDURE OF THE ORIGINAL ABSTRACT PAINTING.

MORE INFO ABOUT CUSTOMIZED CREATING

                      YOU CAN FIND US IN BRATISLAVA

                                 

               A T R I U M                          

              *CHATEAU D´AX                         

                                       

PLUM PAINTINGS CAN BE VIEWED AND PURCHASED FOR EVEN IN SHOWROOM OF CHATEAU D´AX IN  ATRIUM.

 

|     NÁJDETE NÁS AJ V  BRATISLAVE

 

A T R I U M

*CHATEAU D´AX

 

OBRAZY PLUM SÚ K NAHLIADNUTIU A ZAKÚPENIU AJ V SHOWROOME CHATEU D´AX V DOME NÁBYTKU ATRIUM.

|     TVORBA  V    GOTHAL 

 

 

TVORBU PLUM MÁTE MOŽNOSŤ VIDIEŤ AJ V RELAXAČNOM REZORTE G O T H A L OSADENOM V MALEBNEJ PRÍRODE LIPTOVA V DEDINKE LIPTOVSKÁ OSADA. TU VAŠE TELO PRÍJEMNE ZRELAXUJE A VAŠA DUŠA SA OSVIEŽI NADČASOVÝM UMENÍM.

jkv.jpg

        I           REALIZATION IN GOTHAL

 

YOU CAN FIND PLUM WORKS ALSO IN THE RELAX CENTER GOTHAL SITUATED IN THE BEAUTIFUL NATURE OF LIPTOV IN THE VILLAGE LIPTOVSKA OSADA. HERE YOUR BODY MAY RELAX AND YOUR SOUL WILL BE REFRESHED BY THE TIMELESS ART.

MORE INFO ABOUT GOTHAL

|     PLUM:     WEB-ART-DESIGN

 

PLUM JE PRIEKOPNÍKOM WEB - ART - DESIGNU A TVORÍ ULTIMATÍVNE DIZAJNOVÉ WEBSTRÁNKY S POUŽITÍM AUTORSKÝCH UMELECKÝCH SEKVENCIÍ, TAKTIEŽ SA ZAOBERÁ TVORBOU LÓG 

        |           PLUM: WEB ART DESIGN

 

PLUM IS A PIONEER OF WEB - ART - DESIGN AND FORMS ULTIMATE DESIGN WEBSITE USING THE COPYRIGHT ART-WORKS SEQUENCES AND  ALSO DEALS WITH CREATING LOGOS

ENTER TO OUR SAMPLE PAGE

|      KAMENNÁ PLUMGALERIA

 

PRE ZÁUJEMCOV A OBCHODNÝCH PARTNEROV JE MOŽNÉ DOHODNÚŤ SI NÁVŠTEVU NAŠEJ SÚKROMNEJ GALÉRIE A TO TELEFONICKY ALEBO MAILOM 

ENTER TO BRICK GALLERY

        | OUR BRICK PLUMGALERIA

 

FOR THOSE INTERESTED AND BUSINESS PARTNERS IT CAN BE ARRANGED A VISIT OF OUR PRIVATE GALLERY BY TELEPHONE OR E-MAIL

ART

L U X U R Y

G A L L E R Y

DESIGN

BY

P  L  U  M

ENTER TO OUR ART-ADVISORY

HOME                               CATALOQUE                                 CUSTOMIZED CREATING                        ART-ADVISORY                          WEB-ART-DESIGN                           AUTHOR &  GALLERY                          NEWS                      CONTACT
bottom of page