top of page

Pokrokové myslenie

AUTOR: PLUM

Umenie bolo v minulosti bežnou súčasťou dizajnu bývania. Tieto aspekty však boli potlačené totalitným režimom a teraz sa znova dostávajú do popredia. Ľudia znovu radi vidia vo svojich interiéroch kvalitu a hlavne originalitu. Dnes sú hranice medzi interiérovým dizajnom a umením, respektíve úžitkovým umením, minimalizované, čo sa pretavilo do faktu, že v súčasnej demokratickej dobe výrazne vzrástla bytová kultúra. Má to na svedomí aj pozitívna diktatúra trhu, vychádzajúca zo západných vyspelejších kultúr. Pri dizajne moderných bytových jednotiek sa začínajú čoraz viac využívať umelecké prvky, ktoré majú hlavnú prioritu, a tou je vynikať. Súčasné Interiéry sa navrhujú s ohľadom na ich funkcionalitu a pridanú hodnotu, ktorú im dávajú po stránke vnímania práve prvky umenia. Originálne dielo-obraz tak predstavuje výrazný aspekt určený k ich povzneseniu. Je výsadou emocionálne vyspelých jednotlivcov, čo znamená, že inštaláciou originálneho diela-obrazu dáva najavo, že má záujem o emócie ukotvené v tvaroch a farbách, ktorými daný obraz disponuje...

Zaobstaraním si originálneho obrazu aj Vy môžete dosiahnuť, že Váš interiér je zárukou vkusu a pokrokového myslenia.

Plum

Tags:

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
HOME                               CATALOQUE                                 CUSTOMIZED CREATING                        ART-ADVISORY                          WEB-ART-DESIGN                           AUTHOR &  GALLERY                          NEWS                      CONTACT
bottom of page